ESASLI BİR REVİZYONA İHTİYAÇ VAR

ESASLI BİR REVİZYONA İHTİYAÇ VAR

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Memet Aslan, mesleki eğitimin önemine dikkat çekti.

Özel Van OSB Mesleki ve Teknik Koleji ile ilgili basın toplantısı yapıldı. İşte toplantıda konuşan başkan Aslan’ın konuşması:

 

“Mesleki eğitimden geçer”

“Ülkemizde ve dünyada yaşanmakta olan değişime ve gelişime ayak uydurabilmek için, aynı hızla meslek ve teknik eğitime olan bakış açısında da esaslı bir revizyona ihtiyaç vardır. Genç insanlara erdemli, başarılı bir meslek yolu hazırlamanın, ekonomiye kaliteli ve vasıflı eleman yetiştirmenin yolu mesleki teknik eğitimden geçer. Gençlere mesleki ilgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştiren, onlara bilgi, beceri, davranış ve birlikte iş görme alışkanlıkları kazandırmanın yolu teknik mesleki eğitimden geçer.”

 

“Toplumsa faydalı ahlaklı insanlar için…”

“Teknik mesleki eğitim, problem çözme becerileri yüksek, analitik düşünebilen, temel bilimler alanında güçlü bir akademik bilgiye sahip yaratıcı, teknolojiyi izleyen bireyler yetiştirir. Teknik meslek okulları kendine güvenen, zamanı iyi yöneten, programlı yaşayan, kendi potansiyellerini keşfedebilen, problem çözen ve ekip çalışması yapabilen gençler yaratır. Sürekli tüketen değil üreten nesiller yetiştirir. Ülkesine ve toplumuna faydalı, mesleki ve iş ahlakına sahip gençler yetiştirir.”

 

“Mesele insan yetiştirmektir”

“Çağa ve mesleki eğitime uygun, gelişen teknoloji tanıyan ve uygulayabilen, etkili ve doğru iletişim kurabilen, sosyal, sportif ve sanatsal becerileri yüksek gençler yetiştirmek, çevreye ve doğaya duyarlı, toplumsal ve ahlaki değerlere önem veren bireyler var etmek, Sanayi ve hizmet sektörünün kalkınmasına katkıda bulunacak, ülke insanının refah düzeyini artıracak insanlar yetiştirmektir.”

 

“Kalifiye eleman sorununun çözüme kavuşması için”

“İlimiz ve bölgemizdeki sanayici, imalatçı ve üreticilerin büyük sıkıntı yaşadıkları nitelikli,  kalifiye, becerili ve ara eleman ihtiyacını ancak teknik ve mesleki eğitimi veren kurumlarla çözeriz. Van organize sanayi bölgemizin,  küçük sanayi sitemizin ve tekstil kentimizin ara eleman ihtiyacını karşılayabilmek için organize sanayi bölgemizde böyle bir teknik mesleki lise çalışmalarına başladık.”

 

“Amaç öğrencileri hayata hazırlamak”

“Bizler de yerel üreticimizin ihtiyacı olan kalifiye eleman yetiştirecek, ihtiyaç duyulan elemanların teorik eğitimlerinin yanında pratik olarak da üretim alanlarında stajlarını yapmalarını sağlamaktır. Aynı zamanda öğrencilerimizi bir üst öğrenim kurumları için de hazırlamaktır. Bu amaçla açılacak okulumuzda eğitilecek öğrenciler sadece ilimize değil, bölgemize ve  ülkemize hizmet edecek bilgi ve beceriye sahip olacaklardır.”

 

“En uygun teklife karar verdik”

“Organize Sanayi Bölgesi yönetimi olarak 2015 yılından bu yana organize sanayi bölgemize müracaat eden firmaları ele aldık, verilen teklifleri değerlendirdik. İlimize en yakın 5 organize sanayi bölgesi ile istişarelerde bulunduk. Organize sanayi bölgemize ve ilimize maksimum fayda sağlayacak, OSB’mizin kurumsal kimliğinin değerini artıracak teklifler üzerinde yoğunlaştık. Sonuçta organize sanayi bölgemiz için en uygun teklifte müteşebbis heyet olarak karar verdik.” 

 

“10 bin m2’lik alan, 45 derslik…”

“Okulumuz yaklaşık 10 metrekarelik bir alan üzerinde, 8 bin metrekare kapalı alanı, 45 derslik ve 10 atölye, laboratuar, yemekhane, konferans salonu, kültürel ve spor alanlarından oluşan bir komplekstir.”

 

13 milyon TL’lik bir yatırım

“Tahmini yatırım değeri 13 milyon olan okulumuzda yaklaşık Bin 520 öğrenci eğitim görecektir. Okulumuzda idareci, öğretmen ve hizmetlilerden oluşacak 150 kişilik bir istihdam hedeflenmektedir.”

 

“Önümüzdeki yıl başlıyoruz”

“2018-2019 Eğitim öğretim yılında faaliyete geçmesi hedeflenen eğitim kurumumuzda: İlişim ve endüstriyel otomasyon, elektrik-elektronik teknolojisi, kimya teknolojisi ve gıda teknolojisi alanlarında eğitim verilecektir. İlimizde ve bölgemiz de oluşacak ihtiyaçlara göre yeni dalar açılacaktır. Bu eğitim süreçlerinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı bir iş birliği protokolü imzalamışlardır. Bu protokolde OSB’lerde arsa tahsisi, vergi muafiyetleri, sigorta muafiyetleri gibi destekler söz konusudur. Okulumuza kayıtlı bütün öğrencilerin eğitim öğretim ödemeleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. Aynı zamanda eğitim gören bütün öğrenciler okulumuzda eğitim gördükleri süre boyunca sigortalanmaktadır.”

 

Yüzde 80’i tamamlandı

Gün itibari ile eğitim kompleksimizin yüzde 80’ni tamamlanmış vaziyetedir. Bu yılki eğitim öğretim yılına yetiştirilecek ve üç ay gibi kısa bir sürede eğitim kompleksinin sıfırdan başlatılıp bitirilmesi itibari ile ilk olacaktır. İlgili teknik alt yapı eğitim kadrosu vb. kadro ile ilgili sözleşmeler çoğunlukla imzalanmıştır. 2018 eğitim yılında fiziki, teknik ve eğitim alt yapısı ile eğitime başlayacaktır.”