İŞKUR ve SGK İl Müdürlükleri İle İşbirliği Protokolü İmzalandı

İŞKUR ve SGK il Müdürlükleri ile işbirliği protokolü imzalanmıştır. Bu çerçevede ilgili kurumlarca hafta da iki gün Bölge müdürlüğümüzde devletin sanayici ve işverenlere uygulamış olduğu desteklere ilişkin bilgilendirme hizmeti sunulacaktır.

 
12.10.2020